czasnarealizacje.pl

Bryjak Bartłomiej

Twój kandydat na radnego w okręgu 2

Lista 17, miejsce 1

31 lat. Wykształcenie wyższe zdobyte na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz University College of Birmingham. Absolwent studiów MBA. Przedsiębiorca. Interesuje się ekonomią, geopolityką, psychologią i marketingiem.

Radny Miasta Zakopane w kadencji 2014 - 2018.

Zaangażowany, merytoryczny, wnikliwy i dociekliwy. Jak sam mówi, marzy, żebyśmy byli dumni z Zakopanego, a nasze dzieci z nas - za to, jakie miasto im zostawiliśmy.

Priorytety dla miasta

  • przeciwdziałanie agresywnej zabudowie, nie dopuszczanie do powstawania apartamentowców;
  • dbałość o ład przestrzenny i estetykę miasta;
  • rozwój ekologicznej komunikacji publicznej, walka ze smogiem;
  • zwiększenie ilości zieleni, budowa nowych parków i skwerów;
  • większa transparentność pracy urzędu.

Priorytety dla dzielnicy

  • budowa oświetlenia oraz asfaltowanie bocznych uliczek i dróg;
  • rondo "na Bystrem" - modernizacja skrzyżowania ulic Droga do Olczy, Droga na Koziniec, Balzera, Karłowicza i Droga na Bystre;
  • rewitalizacja placu w Kuźnicach;
  • należyte utrzymanie letnie i zimowe ulicy Balzera.

 

Napisz Zadzwoń +48 609 662 611 Facebook

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...