czasnarealizacje.pl

Fudala Wojciech

Twój kandydat na radnego w okręgu 3

lista 17, miejsce 1

62 lata. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, a także studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej na Wyższej Szkole Filozoficzno Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, prawa karnego materialnego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz szacowania nieruchomości na Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 25 lat prowadzi działalność związaną z handlem i usługami.

Od kilkunastu lat pełni funkcję kuratora sądowego i ławnika przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem. Bierze udział w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową. Nie jestem członkiem żadnej partii politycznej. Jako nadrzędny cel stawia sobie bardzo uważne wsłuchiwanie się w głos mieszkańców, wspólne rozmowy i konsultacje, bo tylko działając wspólnie i solidarnie możemy osiągnąć sukces w postaci poprawy jakości życia.


Wyzwania oraz cele, które sobie stawia realizuje zawsze z pasją i pełnym zaangażowaniem. Konsekwentny i skuteczny w osiąganiu zamierzonego celu. Opanowany, zdystansowany do otoczenia, ma dobre relacje z ludźmi, także z młodymi. Potrafi słuchać.

 

Priorytety dla Miasta:

 • pozyskiwanie środków zewnętrznych z przeznaczeniem na systematyczną poprawę stanu powietrza w mieście m.in. na dofinansowanie nowych przyłączy ogrzewania geotermalnego i gazowego, wymiany pieców na nowoczesne, zasilane paliwami niskoemisyjnymi, termomodernizacji budynków;
 • dalszy rozwój komunikacji miejskiej, w tym utworzenie nowych linii autobusowych;
 • poprawienie płynności ruchu drogowego na skrzyżowaniach poprzez instalację liczników odmierzających czas do zmiany świateł;
 • wprowadzenie porządku architektonicznego i urbanistycznego w otoczeniu obiektów skoczni i na Gubałówce;
 • powstrzymanie zabudowy centrum Zakopanego przez deweloperów;
 • rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Zakopanem;
 • przebudowa oczyszczalni ścieków na Spyrkówce;
 • większa dbałość o estetykę i czystość miasta.

Priorytety dla dzielnicy:

 • przebudowa mostów na ul. Kaszelewskiego, ul. Walowa Góra;
 • budowa chodnika na trasie ul. Krzeptówki - do granicy miasta z Kościeliskiem;
 • remonty dróg: ul.Krzeptowskiego, ul. Krzeptówki Potok, ul. Choćkowskie, ul. Stolarczyka, ul. Za Strugiem, ul. Droga do Walczaków;
 • rozbudowa sieci gazowej na Gubałówce;
 • rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Gubałówce i na os. Choćkowskie;
 • poprawa bezpieczeństwa poprzez zwiększenie obszarów objętych monitoringiem;
 • przegląd i uzupełnienie infrastruktury oświetleniowej.

Napisz Zadzwoń +48 515 268 751 Facebook

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...