czasnarealizacje.pl

Kutrzeba Bartosz

Twój kandydat na radnego w okręgu 4

lista 17, miejsce 3

33 lata. Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek Geografia, specjalność turystyka. Od 10 lat pracuje w branży hotelarskiej, obecnie jako zastępca dyrektora w butikowym hotelu.

Rodowity zakopiańczyk, od wielu lat zaangażowany w sprawy mieszkańców, szczególnie osób starszych, niepełnosprawnych i ubogich. Jako wolontariusz, wspomagał potrzebujących w ramach akcji “Szlachetna Paczka”, wspierał podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem oraz pozyskał środki na projekt Zakładu Aktywności Zawodowej.

Uważny i dociekliwy, zwraca baczną uwagę na szczegóły i jakość wykonania każdej pracy, co szczególnie ważne przy realizacji inwestycji ze środków publicznych. Empatyczny i wrażliwy na potrzeby mieszkańców, szczególnie tych, którzy z różnych względów potrzebują większej pomocy i opieki.

 

Priorytety dla Miasta:

  • modernizacja oświetlenia ulicznego, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność, także ekonomiczną;
  • budowa nowych ciągów komunikacyjnych, chodników oraz ulic;
  • szerokie konsultacje z mieszkańcami, których efektem będzie stworzenie mikroprojektów infrastrukturalnych dla poszczególnych ulic lub dzielnic;
  • aktywizacja mieszkańców wokół spraw miasta i promowanie szeroko rozumianego patriotyzmu lokalnego;
  • kontynuacja programów proekologicznych, szczególnie w dzielnicach domów jednorodzinnych.
  • Stworzenie jednolitego, spójnego parku kulturowego dla całego miasta Zakopane.

Priorytety dla dzielnicy:

  • uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wzdłuż koryta  potoku „Bystra”;
  • lepsze zabezpieczenie terenów wokół cieków wodnych, odpowiednie oznakowanie i stworzenie tablic informacyjnych w miejscach potencjalnie niebezpiecznych, m. in. w korycie Bystrej;
  • poprawa bezpieczeństwa poprzez efektywne oświetlenie przejść dla pieszych w rejonach gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Napisz Zadzwoń +48 507 214 049 Facebook

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...