czasnarealizacje.pl

Wspólnie stworzyliśmy strategię

teraz czas na realizację

Rolą samorządu jest tworzyć mieszkańcom warunki do podnoszenia komfortu i jakości życia. Potrzebne są do tego działania w różnych sferach, ale szczególnie ważne jest mądre, strategiczne zarządzanie, wybiegające daleko w przyszłość. Nie wystarczy zajmować się bieżącymi problemami i tymczasowym poprawianiem starej infrastruktury. Rada i burmistrz powinni odważnie podejmować decyzje dzisiaj, przewidywać, jakie będą ich konsekwencje jutro i przede wszystkim podporządkowywać je priorytetom wyznaczonym na lata, a nawet pokolenia do przodu.

Podstawą naszych założeń programowych jest dokument opracowany wspólnie przez bardzo liczne grono mieszkańców Zakopanego, przedstawicieli samorządu, administracji, instytucji i organizacji - Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2017-2026. To rzetelna, przemyślana koncepcja rozwoju, szeroko skonsultowana i zaakceptowana.

Z przykrością obserwowaliśmy, jak obecne władze miasta podejmują się realizacji strategii w sposób wybiórczy, zapominając o jej najważniejszym przesłaniu, jakim jest współpraca ze wszystkimi mieszkańcami - ludźmi o różnych pomysłach i poglądach, ale wspólnych potrzebach.
Uważamy, że strategię należy realizować całościowo i konsekwentnie, dlatego zobowiązujemy się do dbania o wyznaczone w niej priorytety.

Zaangażowani obywatele, partnerskie relacje

Prawdziwe konsultacje społeczne, których wyniki będą wiążące, uproszczenie zasad współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, angażujący program edukacji obywatelskiej dla młodzieży.

Przyjazna przestrzeń, miejsce do życia

Lepsze egzekwowanie i dopracowanie przepisów o Parku Kulturowym, porządkowanie chaosu reklamowego na terenie całego miasta, ochrona terenów zielonych, rozwój infrastruktury sportowej, planowanie przestrzeni publicznych z myślą o pieszych, wózkach, rowerzystach, osobach z ograniczoną mobilnością, zachęty dla właścicieli zabytkowych obiektów, którzy zdecydują się na ich renowację.

Lepszy przepływ informacji, ściślejsza współpraca

Wdrożenie e-usług, reorganizacja pracy urzędu, uczciwe partnerstwo publiczno-prywatne, wspólne, profesjonalne działania promocyjne z przedsiębiorcami i sąsiednimi gminami.
 

Dostosowany transport, komfortowe przemieszczanie się

Zintegrowany system komunikacji miejskiej, lokalnej i regionalnej, w ścisłej współpracy z innymi samorządami, stopniowe ograniczanie ruchu samochodowego w mieście, spójny system opłat za parkowanie, lobbowanie w sprawie inwestycji kolejowych do Zakopanego, budowa sieci ścieżek rowerowych.
 

Ekologiczna infrastruktura, zdrowe środowisko

Rozwój sieci gazowej, zwiększenie efektywności sieci geotermalnej, nieustanna edukacja ekologiczna, większe wsparcie mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ciepła, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 

Wsparcie dla przedsiębiorców, ograniczanie szarej strefy

Profesjonalizacja działań promocyjnych miasta, wzmocnienie produktu turystycznego poprzez współpracę z przedsiębiorcami i sąsiednimi gminami, premiowanie legalnie działających obiektów noclegowych, lobbowanie na rzecz zmian prawnych, chroniących branżę hotelarską, wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych, również spoza branży turystycznej.Zrównoważony transport to

Mniej samochodów w mieście, spalin, korków i problemów z parkowaniem.
Więcej bezpieczeństwa i wygody.

Planowane działania:

 • parkingi zaporowe na obrzeżach połączone z centrum liniami autobusowymi,
 • zmiana organizacji ruchu i podział miasta na strefy,
 • miejski elektryczny carsharing wraz z infrastrukturą, czyli system wspólnego użytkowania samochodów osobowych,
 • rozwijanie komunikacji miejskiej i międzygminnej, rozbudowa sieci połączeń, rozkłady jazdy i lokalizacja przystanków konsultowane z mieszkańcami,
 • rowery miejskie i rozbudowa sieci dobrze zaplanowanych ścieżek rowerowych.

Przyjazna przestrzeń to

Mniej reklam, chaotycznej zabudowy, apartamentowców, galerii i miastoszpecicieli.
Więcej ładu przestrzennego, zadbanych zabytków, miejsc przyjaznych i łatwo dostępnych dla niezmotoryzowanych.

Planowane działania

 • weryfikacja planów zagospodarowania przestrzennego w oparciu o konsultacje społeczne,
 • powołanie architekta miejskiego,
 • dopracowanie i konsekwentne egzekwowanie przepisów istniejących parków kulturowych, objęcie ochroną nowych terenów,
 • miejskie tereny integracyjno-rekreacyjne w każdej dzielnicy,
 • reorganizacja przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów,
 • szczególna opieka nad zabytkami, zwiększenie dotacji na renowacje.

 

Wsparcie dla przedsiębiorców to

Mniej szarej strefy i koncentracji wyłącznie na branży turystycznej.
Więcej współpracy, integracji, innowacji.

Planowane działania

 • wsparcie przemysłów kreatywnych i biznesów pozaturystycznych,
 • inkubator przedsiębiorczości - pomoc merytoryczna, prawna, lokalowa, szkoleniowa oraz sieć kontaktów dla nowych przedsiębiorców,
 • uczciwe partnerstwo publiczno-prywatne,
 • integracja środowiska gospodarczego, Forum Przedsiębiorców,
 • premiowanie legalnie działających firm (np. wsparcie w promocji, dodatkowe profity),
 • wyciąganie konsekwencji wobec szarej strefy,
 • lobbowanie za przepisami regulującymi wynajem krótkoterminowy.
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...