czasnarealizacje.pl

Sobańska Edyta

Twoja kandydatka na radną w okręgu nr 1

lista 17, miejsce 2

39 lat. Magister inżynier środowiska ze specjalnością usuwanie i unieszkodliwianie ścieków i odpadów oraz ochrona jakości wód. Były pracownik Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz Spółki SEWiK. Przez lata prowadziła także własną działalność w zakresie certyfikacji energetycznej budynków. W latach 2013 - 2017 Sekretarz Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Tatrzańskim, obecnie Skarbnik Komitetu Terenowego PiS - Zakopane. Pełni funkcję ławnika Sądu Rejonowego. W młodości harcerka. Na studiach przewodnicząca samorządu studenckiego. Dziś mama nastoletniego syna i przewodnicząca klasowej rady rodziców.

Dała się poznać mieszkańcom jako osoba odważna i uczciwa, otwarcie mówiąc o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu miejskiej Spółki SEWiK, których wyjaśnieniem i naprawą powinni się zająć m.in. przedstawiciele samorządu.

Otwarta, energiczna i pomocna. Rzetelna i kompetentna. Kiedy podejmuje wyzwanie, angażuje się na 100 %. Jest znana ze swojej pracowitości, uporu w dążeniu do wytyczonych celów i konsekwencji w działaniu.

 

Piorytety dla miasta

  • ochrona środowiska i walka ze smogiem, m.in. poprzez termomodernizację budynków i wymianę kotłów;
  • pozyskiwanie dostępnych jeszcze środków unijnych na miejskie inwestycje;
  • rozwój ekologicznej komunikacji publicznej i rozszerzenie jej zasięgu na sąsiednie gminy;
  • przebudowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków;
  • wymiana przestarzałej i nieefektywnej sieci wodociągowej;
  • budowa i modernizacja obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży oraz tworzenie miejsc rekreacji dla seniorów.

Piorytety dla dzielnicy

  • zagospodarowanie terenów miejskich na cele społeczne, np. placu po starym targu na Tatarach;
  • zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez lepszą dbałość o zimowe utrzymanie schodów i kładki nad Zakopianką;
  • zagospodarowanie cieków wodnych na zboczu Gubałówki w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i okolicznych budynków.

Napisz Zadzwoń +48 604 104 901 Facebook

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...